KZ

RU

EN

Ірі бизнесті қолдау
Инвестициялық жобаларды қаржыландыру
Экспорт операцияларын қаржыландыру
Банк аралық несиелеу
Лизингтік қаржыландыру шеңберінде бизнес-ұсыныстардың алдын ала талқылауы
Алғытөлемді қайтару бойынша экспорттаушының жауапкершілігін сақтандыру
Жобаны қолдауды қаржыландыру және жобылық құжаттаманы әзiрлеудi
ЕДБ несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау
«Бизнестің Жол Картасы - 2020» Бірыңғай қолдау және дамыту бағдарламасы аясында пайыздық өлшемді субсидиялау
Қаржыландыру және орта және ірі бизнесті дамыту
Жобаны қаржыландыруға өтініш беру