Экспорт операцияларын қаржыландыру

Экспорттық операцияларды қаржыландыру мерзімі экспорттық операцияның шарттарына байланысты анықталады.
Қазақстанның Даму Банкінің экспорттық операцияларды қаржыландырудың ең төмен сомасы 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде белгіленеді.
Қазақстанның Даму Банкі қаржыландыру шарттары Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітілген экспорттық операцияларды қаржыландыруға қатысатын болса, Даму Банкінің қаржыландырудың ең төмен сомасы бойынша шектеу туралы талабы қолданылмайды.

Өтінішті қарау мерзімі барлық құжаттарды алған күннен бастап 3 күннен 30 жұмыс күнге дейін.

Қызмет бойынша құжаттама