Бизнес ұсыныстарын алдын-ала қарау

Біз «заңды тұлғалардың өтініштерін қарау» мақсатында төмендегіні ұсынамыз
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы "Жеке және заңды
тұлғалардың үндеулерін қарастыру тәртібі туралы" Заңымен көзделген белгілі
тәртіппен жолданатын жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша немесе нысаны
болып табыладыэлектрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық
құжаттар,ұсыныс, өтініш, шағым, сұрау немесе жауап болып табылады.

Қарастыру мерзімі: 30 жұмыс күні, қажетті ақпарат пен құжаттар ұсынылған
жағдайда