Алғытөлемді қайтару бойынша экспорттаушының жауапкершілігін сақтандыру

Өнім экспорттау өнімдерін өндіру немесе экспортталатын жұмыстар мен қызметтерді орындау мақсатында айналым қаражатын толықтыру үшін қажетті, шетелдік контрагенттерден алғытөлем түріндегі балама қаржыландыруды алу мүмкіндігін береді.

Өтінімді қарау мерзімі : 28 күнтізбелік күні